CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ett besök på Trädgårdsgatans äldreboende - en anhörig reflekterar

Morgan Andersson (Institutionen för arkitektur)
Abramsson, Marianne et al ed. Rum för Åldrande - Essäer om äldres boende. Linköping University. p. 50-55. (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: Äldreboende, åldrande, särskilt boende, äldreDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-10-19. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 127798