CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of Radio Frequency Exposure from WLAN

Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter)
XXVIIIth General Assembly of International Union Radio Science (URSI) Proceedings, New Dehli, India, Oct 23-29, 2005 KAE.3(01302).pdf , p. 4. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Exposure measurements WLAN


The Proceedings are published electronically on a CD.Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12779

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik

Chalmers infrastruktur