CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Advances in FEM-FDTD hybrid methods

Thomas Rylander (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Fredrik Edelvik ; Anders Bondeson ; Douglas Riley
Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method (3rd edition) -- Allen Taflove and Susan C. Hagness (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 12778

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur