CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reburning in oxy-fuel combustion: A parametric study of the combustion chemistry

Fredrik Normann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Industrial and Engineering Chemistry Research (0888-5885 ). Vol. 49 (2010), 19, p. 9088-9094.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-10-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 127773

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Mekanisk energiteknik
Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur