CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The TERA Approach - A Methodology for Technoeconomical, Environmental and Risk Analysis of Multidisciplinary Systems

Konstantinos Kyprianidis (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; G. Di Lorenzo ; Stephen O.T. Ogaji ; Pericles Pilidis
Cranfield University Multi-Strand Conference (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-10-18.
CPL Pubid: 127741

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur