CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational Electromagnetics

Anders Bondeson ; Thomas Rylander (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Pär Ingelström
: External organization, 2005. ISBN: 0387261583.- 222 s.
[Bok]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 12764

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur