CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model studies of sulfur deactivation of NOx storage catalysts

Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Society of Automotive Engineers (0099-5908). Vol. SP-1860 (2004), p. 115-119.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Model NOx storage catalysts were used to study the sulfur deactivation of these systems using reactor studies, FTIR and XPS. It is found that the deactivation rate shows a linear dependence on the SO2 concentration and that bulk sulfates are easily formed. Experiments with SO2 present either during lean or during rich conditions show a more rapid deactivation in the latter case.

Nyckelord: Catalysts, Models, Nitrogen oxides, Storage, Sulfur, Sulfur oxidesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 12760

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Miljökemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur