CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Small-molecule layers for devices –Evaporation growth

Måns Andreasson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2007-04-11.
CPL Pubid: 12758

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Thermal evaporation of small molecules-A study of interfacial, bulk and device properties for molecular electronics


Examination

Datum: 2005-06-08
Tid:
Lokal: