CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Main stabilization mechanisms in the barrier of the H-mode

Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
3rd EFDA Transport Topical Group Meeting Vol. O4.04 (2010),
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: L - H transition


Oral presentationDenna post skapades 2010-10-13.
CPL Pubid: 127545

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur