CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relationships between Life Cycle Assessment and Risk Assessment – Potentials and Obstacles

Karolina Flemström (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Raul Carlson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Maria Erixon (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
: External organization, 2004.
[Rapport]

Naturvårdsverket Rapport 5379, June 2004Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12754

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur