CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What do managers mean by saying "I appreciate the freedom on site"

Pim Polesie (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Mikael Frödell (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Proceedings of CIB 2010 World Congress (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-10-12.
CPL Pubid: 127536

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur