CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of single gas permeation in real MFI membranes

Fredrik Jareman ; Jonas Hedlund ; Derek Creaser (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Johan Sterte
Journal of Membrane Science (0376-7388). Vol. 236 (2004), p. 81-89.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: MFI, membrane, defect distribution, permeation, modellingDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 12753

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur