CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MR-induced heating of pacemaker leads: Modeling and simulations

Oskar Talcoth (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Thomas Rylander (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Proceedings of Medicinteknikdagarna 2010 p. 173. (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2010-10-12. Senast ändrad 2010-11-09.
CPL Pubid: 127521