CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of model order for inverse scattering applications

Livia Cerullo (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Thomas Rylander (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proceedings of the V European Conference on Computational Fluid Dynamics ECCOMAS CFD 2010 J. C. F. Pereira, A. Sequeira and J. M. C. Pereira (Eds) Lisbon, Portugal,14-17 June 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-10-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 127499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys
Optimeringslära, systemteori
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A Microwave Tomography Framework for Monitoring of Pharmaceutical Processes