CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

COMBINING EFFICIENCY AND HIGH VARIATION IN AN ASSEMBLY LINE SYSTEM

Jan Lindér (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation) ; Anna Grzelec (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation)
ICPR-18 Conference Proceedings (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Assembly, Line, Variety, Efficiency, Motivation, AbsenteeismDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12749

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur