CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New approach for microkinetic mean-field modeling using latent variables

Jonas Sjöblom (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Derek Creaser (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
19th North American Catalysis Society Meeting (2005)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Microkinetic modeling, mean-field modeling, NOx storage and reduction, latent variablesDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 12748

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur