CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron Transport Limitations in Two and three Dimensions – a study on arsenide and nitride semiconductor heterostructures

Manjula Gurusinghe (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Doktorsavhandling]

Ask thorvald.andersson@mc2.chalmers.seDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 12747

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Halvledarfysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-05-13
Tid: 10.00
Lokal: 10.00 Kollektorn
Opponent: Rositza Yakinova

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 0


Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology 8