CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stealth design by means of shape and materials optimization

David Ericsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Tomas Halleröd (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Per Jacobsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Thomas Rylander (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Yongtao Yang (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik)
Second International Conference on Military Technology (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 12745

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Shape Optimization for Electromagnetic and Quasimagnetostatic Applications