CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduction of Total Scattering From Antenna Struts Using Shape Optimization

Per Jacobsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Yueqiang Liu (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Thomas Rylander (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik)
RVK 05 - Radiovetenskap och Kommunikation 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2012-09-11.
CPL Pubid: 12743

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Shape Optimization for Electromagnetic and Quasimagnetostatic Applications