CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ballistic Imaging in the Near-Field of an Effervescent Spray

Mark Linne (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; David Sedarsky ; Terrence Meyer ; James Gord ; Campbell Carter
ILASS Europe (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-10-08. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 127413

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur