CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flattube heat exchangers for indirectly cooled display cabinets-Theory and experiments

C Haglund-Stignor ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; B Sundén ; Daniel Eriksson
IIR Commercial Refrigeration 050830-31 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12740

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur