CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovative Fuel Reformer for Heavy-Duty Truck APU

Bård Lindström ; Martin Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Sang Kompiang Wirawan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Derek Creaser (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Marita Nilsson ; Lars Petersson ; Jonas Lindmark ; Jonas Hedlund
9th Grove Fuel Cell Symposium (2005)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: fuel reforming, fuel cell, heavy-duty truck, APU systemDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-10-26.
CPL Pubid: 12739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur