CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En utmaning att definiera människors behov av energi

Bertil Strandh ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Vardagens elvanor/ Krögerström, Lars p. 56-57. (2005)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: electricity, use, behaviour, behavioural science, load pattern, intelligent control, control-on-demand, ventilation, hospitals,Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12738

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur