CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and optimum control of a Swedish dual-source (air and ground) heat pump system

Torbjörn Lindholm (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Robert Hoflund ; Yasu Zhou ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
8th IEA Heat Pump Conference Vol. CD (2005), p. 1-13.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: heat pump, dual-source, hybrid, ground-source, outside air, controlDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 12737

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur