CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The lignoboost process: Solubility of lignin

Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
International Chemical Recovery Conference; 2010 International Chemical Recovery Conference; Williamsburg, VA; 29 March 2010 through 1 April 2010 Vol. 2 (2010), p. 33-42 .
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-10-07.
CPL Pubid: 127366

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur