CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

White liquor production: A comparison of the causticizing stages using gasifier and recovery boiler produced green liquor

Tobias Richards (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
International Chemical Recovery Conference; 2010 International Chemical Recovery Conference; Williamsburg, VA; 29 March 2010 through 1 April 2010 Vol. 1 (2010), p. 261-269 .
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-10-07.
CPL Pubid: 127364

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur