CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of the pitzer method in estimating the properties of black liquor solutions - A summary

M. Bialik ; Maria Sedin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
International Chemical Recovery Conference; 2010 International Chemical Recovery Conference; Williamsburg, VA; 29 March 2010 through 1 April 2010 Vol. 2 (2010), p. 16-23 .
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-10-07. Senast ändrad 2011-12-29.
CPL Pubid: 127361

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur