CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Random sampling of metabolic networks

Sergio Bordel Velasco (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
New Biotechnology (1871-6784). Vol. 25 (2009), Suppl. 1 Published: SEP 2009 ; Meeting abstract, p. S336-S336.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-10-07. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 127324

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur