CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In-depth analysis of Aspergillus niger metabolism during industrial fed-batch fermentations

L. Pedersen ; K. Hansen ; K. F. Nielsen ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; A. E. Lantz ; J. Thykaer
New Biotechnology (1871-6784). Vol. 25 (2009), Suppl. 1; SEP 2009; Meeting Abstract , p. S210-S211.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-10-07. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 127323

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur