CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A van der Waals density functional study of adenine on graphene: Single-molecular adsorption and overlayer binding

Kristian Berland (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Svetla D. Chakarova-Käck (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; VR Cooper ; David C. Langreth ; Elsebeth Schröder (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Journal of Physics: Condensed Matter (0953-8984). Vol. 23 (2011), p. 135001.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The adsorption of an adenine molecule on graphene is studied using a first-principles van der Waals functional, vdW-DF (Dion et al 2004 Phys. Rev. Lett. 92 246401). The cohesive energy of an ordered adenine overlayer is also estimated. For the adsorption of a single molecule, we determine the optimal binding configuration and adsorption energy by translating and rotating the molecule. The adsorption energy for a single molecule of adenine is found to be 711 meV, which is close to the calculated adsorption energy of the similarly sized naphthalene. On the basis of the single-molecular binding configuration, we estimate the cohesive energy of a two-dimensional ordered overlayer. We find a significantly stronger binding energy for the ordered overlayer than for single-molecule adsorption.


Earlier version available at arXiv:1009.5793v1 [cond-mat.soft]Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-10-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 127267

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur