CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovation and ancient Roman facilities management

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Journal of Facilities Management (1472-5967). Vol. 8 (2010), 4, p. 246-255.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: facilities, operations management, maintenance, workplace, culture, innovationDenna post skapades 2010-10-05. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 127250

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Övrig industriell teknik och ekonomi
Antikens kultur och samhälle

Chalmers infrastruktur