CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transport Phenomena and Chemical Reactions in Nanoscale Surfactant Networks

Aldo Jesorka (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Owe Orwar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Zoran Konkoli (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Brigitte Bauer (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Ludvig Lizana (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Nanoreactors in Medicine and Biotechnology (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-10-04.
CPL Pubid: 127210

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Biologisk fysik
Cellbiologi
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur