CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulations of the formation of a transport barrier in four channels including turbulent poloidal momentum spinup

Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; T Tala ; V Naulin ; K Crombe ; P Mantica
37th European Physical Society Conference, Proceedings Vol. 34 (2010), p. P1.1103.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Transport barrier, Turbulent transportDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-10-01. Senast ändrad 2011-03-14.
CPL Pubid: 127177

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur