CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Investigation of Spray Behaviour and Spray Interaction for Diesel Multiple Injection Application

Rickard Ehleskog (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Sven Andersson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
ILASS Europe '04 / edited by Barry J. Azzopardi p. 308-313. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: diesel, multiple injections, mie-scattering, LIF, common rail, spray rigDenna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 12716

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur