CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of integrated submillimeter wave diodes for sources and detectors

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik ; GigaHertz Centrum) ; Tomas Bryllert (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik ; GigaHertz Centrum) ; Peter Sobis (GigaHertz Centrum ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Aik Yean Tang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik ; GigaHertz Centrum) ; Huan Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik ; GigaHertz Centrum) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Aleksandra Malko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Vladimir Drakinskiy (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Arne Øistein Olsen ; Anders Emrich
13th European Microwave Week 2010: Connecting the World, EuMIC 2010; Paris; France; 26 September 2010 through 1 October 2010 p. 226-229. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present progress and status of Heterostructure Barrier Varactor multiplier sources and development of integrated Schottky diode mixers for submillimeter wave applications.

Nyckelord: Frequency conversion, submillimeter wave diodes, III-V Semiconductors, Varactors, Terahertz sources, Terahertz detectors


Invited paper at EuMIC, Paris, 28 September, 2010.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-09-30. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 127145

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)
GigaHertz Centrum

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur