CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FEM Analysis of Corrugated Waveguides

Thomas Rylander (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Omid Sotoudeh (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
EMB 04 - Electromagnetic Computations for Analysis and Design of Complex Systems (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 12713

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)
Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur