CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A formal specification language for PLC-based control logic

Oscar Ljungkrantz (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Chengyin Yuan
Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Industrial Informatics, INDIN 2010; Osaka; 13 July 2010 through 16 July 2010 (19354576). p. 1067-1072. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-09-30. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 127111

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On Formal Specification and Verification of Function Block Applications in Industrial Control Logic Development