CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GOOFI-2: A tool for experimental dependability assessment

Daniel Skarin (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Johan Karlsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Raul Barbosa (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) )
Proceedings of the International Conference on Dependable Systems and Networks; 2010 IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks, DSN 2010; Chicago, IL; 28 June 2010 through 1 July 2010 p. 557-562 . (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-09-30. Senast ändrad 2010-12-16.
CPL Pubid: 127106

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur