CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementation and testing of sampled-data Hinf control of jet engines

Anna-Karin Christiansson ; Dan Ring (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Melker Härefors
IFAC World Congress (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12708

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur