CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiple Diesel Injections - Spray Behaviour and Fuel Injection System Dynamics

Rickard Ehleskog (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 12707

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-06-03
Tid:
Lokal: