CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fault tolerant multivariable control of a military turbofan engine

Dan Ring (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Anna-Karin Christiansson ; Melker Härefors
IFAC World Congress (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12706

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur