CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perturbative studies of toroidal momentum transport using neutral beam injection modulation in the Joint European Torus: Experimental results, analysis methodology, and first principles modelling

P Mantica ; T Tala ; J. Ferreira ; A. G. Peeters ; A. Salmi ; Strinzi, D ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Brix, M ; C Giroud ; G Corrigan ; V Naulin ; G. Tardini ; K. D. Zastrow
Physics of Plasmas (1070-664X). Vol. 17 (2010), 9, p. 092505.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Transport Tokamak MomentDenna post skapades 2010-09-29. Senast ändrad 2015-07-08.
CPL Pubid: 127058

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik
Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur