CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical Amplitude and Phase Evolution in Nonlinear Magneto-optical Bragg Gratings

F. Jonson ; Christos Flytzanis (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik)
Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials Vol. 13 (2004), p. 1-26.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 12705

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur