CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Precipitation Processes in Precipitation Hardening Stainless Steel

Marcus Andersson (Institutionen för teknisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: precipitation, stainless steel, ageing, hardening, TEM, 3DAPDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-04-11.
CPL Pubid: 12704

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-10-27
Tid:
Lokal: