CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Disruptive innovation as a business model challenge

Mats Magnusson ; Christian Sandström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
IMIT working paper 2010:142. Submitted to Long Range Planning. (2010)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2010-09-28.
CPL Pubid: 127023

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A revised perspective on Disruptive Innovation - Exploring Value, Networks and Business models