CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Value, Actors and Networks - A revised perspective on disruptive innovation

Christian Sandström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
presented at the DIME conference ‘Organizing for networked innovation’ in Milan, 14-16 April. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-09-28. Senast ändrad 2010-10-19.
CPL Pubid: 127020

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A revised perspective on Disruptive Innovation - Exploring Value, Networks and Business models