CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combustion and emission effects in a HDDI diesel engine

Rickard Ehleskog (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Sven Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
First Baltic Combustion Meeting 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: diesel, HDDI, multiple injections, common rail, emissionsDenna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 12702

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur