CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hasselblad and the shift to digital imaging

Christian Sandström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
IEEE ANNALS OF THE HISTORY OF COMPUTING (1058-6180). Vol. 33 (2010), 3, p. 55-66.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-09-28. Senast ändrad 2011-10-13.
CPL Pubid: 127017

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A revised perspective on Disruptive Innovation - Exploring Value, Networks and Business models