CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

OH desorption energies for a palladium catalyst characterized by kinetic modelling and laser-induced fluorescence

C.G. Andrae ; Åsa Johansson (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; P. Björnbom ; Arne Rosén (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik)
Surface Science Vol. 563 (2004), p. 145-158.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 12701

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur