CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Challenges in Steering Wheel Rim to Thorax Impacts Using Finite Element Hybrid III and Human Body Models for Heavy Vehicle Frontal Crash Applications

Kristian Holmqvist (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Mats Y. Svensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Karin Brolin (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Stefan Thorn
International IRCOBI Conference on the Biomechanics of Impact p. 293-296. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A risk of severe injuries from steering wheel rim to thorax contacts has been identified in heavy vehicle frontal collisions. The objective of this study was to investigate the effects in changing the steering wheel rim tilt angle on the thorax of the Hybrid III and a human body model THUMS with respect to chest deflection and steering wheel rim contact interaction. It was found that the Hybrid III chest is more sensitive to changes in steering wheel tilt angle than the THUMS.

Nyckelord: Finite element method, Steering Wheels, Hybrid III, Thorax, TruckDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-09-28. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 127009

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur